Czy mogę jechać w święto gdy wracam z zagranicy z rozładunku do miejsca zamieszkania ?


Czy mogę jechać w święto gdy wracam z zagranicy z rozładunku do miejsca zamieszkania ?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, § 3.1. 5)

Przepisy dotyczące ograniczeń i zakazów ruchu nie mają zastosowania do pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku,mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.