Jazda na zakazie

Czy mogę jechać na rozładunek po powrocie z zagranicy podczas trwania zakazu ruchu?


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz. U. z dnia 14 sierpnia 2007 r.)
§3 pkt.5 mówi: „pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,…”
Czy mogę jechać w święto gdy wracam z zagranicy z rozładunku do miejsca zamieszkania ? Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach, § 3.1. 5) Przepisy dotyczące ograniczeń i zakazów ruchu nie mają zastosowania do pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku,mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.