Grzywna za regularny 45-godzinny

Drodzy Klienci,

Odnotowaliśmy pierwszą nałożoną grzywnę za regularny 45-godzinny odpoczynek w kabinie. Grzywna wynosi łącznie 2000 euro.

Grzywna, została wydana przez rząd Kantabrii w marcu 2019 roku. Podczas rutynowej kontroli wykryto, że kierowca odebrał tygodniowy odpoczynek równy lub dłuższy niż 45 godzin w pojeździe.

Należy zwrócić uwagę, że kierowca wcześniej odbywał regularny 45-godzinny odpoczynek we Włoszech, nie dostarczając żadnych dowodów na pobyt w hotelu. Następnie w Hiszpanii kierowca odbywał kolejny tygodniowy odpoczynek w kabinie pojazdu,  przekraczający 45 godzin i bez przedstawiania dowodów pobytu w hotelu.

Od wejścia w życie nowej hiszpańskiej ustawy z 21 lutego 2012 roku należy pamiętać:

Okresy czasu przydzielone na odpoczynek, które nie spełniają wszystkich wymogów określonych w rozporządzeniach UE dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i okresów odpoczynku, nie będą liczone jako okresy odpoczynku.

W naszym rozumieniu uzasadnieniem tej zmiany jest rozpoczęcie kontroli przez władze hiszpańskie. Jeśli kierowcy odbywają regularne cotygodniowe odpoczynki wynoszące 45 godzin w kabinach pojazdów, w oparciu o art. 8 ust. 8 rozporządzenia 561 jest to niedozwolone.

Zgodnie z tą logiką, jeśli kierowca odbiera regularny tygodniowy odpoczynek w pojeździe, nie przestrzega przepisu 561 i nie będzie on liczony jako odpoczynek.