Polska – zakazy wakacyjne 2019

Pracownik delegowany – proponowane zmiany
10 kwietnia 2019
Wynagradzanie kierowcy od ilości przebytych kilometrów
18 lipca 2019

Polska – zakazy wakacyjne 2019

Wakacyjne zakazy ruchu dla pojazdów powyżej 12 ton mają w tym roku obowiązywać między 21 czerwca a 1 września. Tradycyjnie będą one obowiązywały przez trzy dni w tygodniu, według następującego harmonogramu:

Piątki: od godziny 18 do 22;
Soboty: od godziny 8 do 14;
Niedziele: od godziny 8 do 22.

Zakazy nie będą dotyczyły pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego. Nie będzie to też dotyczyło pojazdów, które wjechały do Polski poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do § 3. 1.

Przepisy § 2 nie mają zastosowania do:

3) pojazdów używanych:
a) przy budowie dróg i mostów oraz przy ich utrzymaniu,
b) do przewozu żywych zwierząt,
c) dla potrzeb skupu mleka, zbóż lub zwierząt,
d) dla potrzeb bezpośredniego zaopatrzenia statków morskich w paliwo, materiały olejowe, olej smarowy, części zamienne oraz wodę pitną,
e) do przewozu sprzętu transmisyjnego stacji radiowych i telewizyjnych,
f) do przewozu sprzętu dla obsługi imprez masowych, w związku z organizacją tych imprez,
g) do przewozu prasy stanowiącej znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
h) do przewozu lekarstw i środków medycznych,
i) do przewozu przesyłek w ramach działalności pocztowej stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
j) w związku z niezbędnym utrzymaniem ciągłości cyklu produkcyjnego lub świadczenia usług przedsiębiorstwa pracującego w ruchu ciągłym,
k) do przewozu towarów niebezpiecznych w ilościach, dla których wymagane jest oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej,
l) do przewozu artykułów szybko psujących się i środków spożywczych, określonych w załączniku do rozporządzenia, stanowiących znaczną część ładunku lub znaczną część dostępnej przestrzeni ładunkowej,
m) do przewozu betonu oraz pomp do jego tłoczenia,
n)do przewozu odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
o)do przewozu towarów wyładowanych z wagonów na stacji kolejowej, w promieniu 50 km od tej stacji,
p) w transporcie kombinowanym,
r) dla potrzeb bezpłatnych medycznych badań profilaktycznych;
4) pojazdów wolnobieżnych używanych do prac rolnych i ciągników rolniczych;
5) pojazdów powracających z zagranicy w celu zakończenia przewozu drogowego lub do odbiorcy przewożonego ładunku, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) pojazdów, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza terminami lub godzinami obowiązywania zakazu, w odległości do 50 km od miejsca przekroczenia granicy, oraz oczekujących na granicy na wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Przepis ust. 1 pkt 3 dotyczy także pojazdów pustych w drodze po ładunek lub w drodze powrotnej po rozładunku.

Polska – zakazy wakacyjne 2019
Oceń

Komentarze są wyłączone.