Unieważnienie opłaty Rada Prowincji Gipuzkoa

Drodzy klienci,

Sąd Najwyższy wydał orzeczenie stwierdzające nieważność i unieważnienie opłaty, którą Rada Prowincji Gipuzkoa utrzymywała od stycznia 2018 r na drogach N-I i A15 tylko dla samochodów ciężarowych powyżej 12 ton. Sąd Najwyższy uważa tę opłatę za dyskryminującą. Teraz możliwe jest domaganie się zwrotu nienależnie zapłaconych opłat od Rady Prowincji Gipuzkoa.

Ta opłata została już dwukrotnie uznana za nielegalną przez Wysoki Trybunał Kraju Basków. Po raz pierwszy w kwietniu 2018 r., zaledwie trzy miesiące po wejściu w życie. Rada Prowincji Gipuzkoa złożyła odwołanie do Sądu Najwyższego, które zostało obecnie odrzucone.

Tym samym w ostatnich dniach dowiedzieliśmy się o orzeczeniu Sądu Najwyższego, w którym unieważniono Rozporządzenie Prowincji 7/2016 z dnia 15 grudnia, które ustala opłatę za korzystanie z niektórych odcinków dróg o dużej przepustowości NI i A15 na terenie Gipuzkoa tylko dla ciężarówek powyżej 12 ton MMA. Rozporządzenie Prowincji 6/2018 z dnia 12 listopada 2018 r., które utrzymało, z pewnymi modyfikacjami, ww. opłatę, jest również przedmiotem odwołania do Sądu Najwyższego i czekamy na stosowną uchwałę.

Według Sądu Najwyższego przedmiotowe rozporządzenie jest „pośrednio” dyskryminujące, ponieważ nakłada wyższy podatek na odcinki dróg wjeżdżających i wyjeżdżających z terytorium oraz tylko na pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton.

 

Rafał Karczmarski