10 kwietnia 2019

Pracownik delegowany – proponowane zmiany

Główną zmianą, na której ma opierać się znowelizowana dyrektywa 96/71/WE jest ustanowienie „zasady takiego samego wynagrodzenia za taką samą pracę wykonaną w tym samym kraju”. W […]
8 kwietnia 2019

Grzywna za regularny 45-godzinny

Drodzy Klienci, Odnotowaliśmy pierwszą nałożoną grzywnę za regularny 45-godzinny odpoczynek w kabinie. Grzywna wynosi łącznie 2000 euro. Grzywna, została wydana przez rząd Kantabrii w marcu 2019 roku. Podczas […]
26 lutego 2019

Pisemne potwierdzenie przeglądu technicznego należy mieć przy sobie

Pisemne potwierdzenie przeglądu technicznego należy mieć przy sobieOceń
BLOG
Oceń