18 lipca 2019

Wynagradzanie kierowcy od ilości przebytych kilometrów

Wynagradzanie kierowcy od ilości przebytych kilometrów Uzależnienie wynagrodzenia kierowcy od ilości przebytych kilometrów jest bardzo poważnym uchybieniem pracodawcy. Należy wiedzieć, że taki sposób wynagradzania jest wyraźnie […]
25 czerwca 2019

Polska – zakazy wakacyjne 2019

Wakacyjne zakazy ruchu dla pojazdów powyżej 12 ton mają w tym roku obowiązywać między 21 czerwca a 1 września. Tradycyjnie będą one obowiązywały przez trzy dni […]
10 kwietnia 2019

Pracownik delegowany – proponowane zmiany

Główną zmianą, na której ma opierać się znowelizowana dyrektywa 96/71/WE jest ustanowienie „zasady takiego samego wynagrodzenia za taką samą pracę wykonaną w tym samym kraju”. W […]
BLOG
Oceń