Porady

27 grudnia 2019

BDO, czyli rejestr obowiązkowy dla większości przedsiębiorców

BDO to baza danych o odpadach. Gromadzone są w niej dane o podmiotach, które wprowadzają na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Rejestr dostępny jest na stronie www.bdo.mos.gov.pl. Wpisu […]
16 października 2019

1 grudnia 2019 roku Republika Czeska uruchomi nowy elektroniczny system poboru opłat za pojazdy o masie powyżej 3,5 tony

1 grudnia 2019 roku Republika Czeska uruchomi nowy elektroniczny system poboru opłat za pojazdy o masie powyżej 3,5 tony. Nowy operator opłat drogowych przejmie obsługę czeskich […]
18 lipca 2019

Wynagradzanie kierowcy od ilości przebytych kilometrów

Wynagradzanie kierowcy od ilości przebytych kilometrów Uzależnienie wynagrodzenia kierowcy od ilości przebytych kilometrów jest bardzo poważnym uchybieniem pracodawcy. Należy wiedzieć, że taki sposób wynagradzania jest wyraźnie […]
10 kwietnia 2019

Pracownik delegowany – proponowane zmiany

Główną zmianą, na której ma opierać się znowelizowana dyrektywa 96/71/WE jest ustanowienie „zasady takiego samego wynagrodzenia za taką samą pracę wykonaną w tym samym kraju”. W […]