Pisemne potwierdzenie przeglądu technicznego należy mieć przy sobie

Mowa tutaj konkretnie o Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/47/UE, artykule 7, punkcie pierwszym. By więc uniknąć wysokiej kary oraz niepotrzebnego przestoju, warto sobie takie potwierdzenie badania technicznego zapewnić i wozić je w samochodzie.