Czy mogę jechać chłodnią z mrożonką podczas zakazu w Niemczech jeżeli na powrocie po rozładunku zabieram świeżą rybę?

W wyjątkach od zakazu w Niemczech ujęte są tylko przejazdy „na pusto” wykonywane w związku z przewozem towarów objętych zwolnienie.


Wyjątki od zakazu Niemcy:

Powyższy zakaz nie obowiązuje:

  • kombinowanych przewozów towarowych kolejowo-drogowych od nadawcy do najbliższej stacji załadunku lub też od najbliższej stacji wyładunku do odbiorcy,
  • kombinowanych przewozów towarowych portowo-drogowych pomiędzy punktem załadunku i wyładunku oraz portem leżącym maksymalnie w promieniu 150 kilometrów (dowóz i wywóz),
  • przewozów: a) świeżego mleka oraz świeżych produktów przetwórstwa mlecznego, b) świeżego mięsa oraz świeżych produktów przetwórstwa mięsne-go, c) świeżych ryb, żywych ryb oraz świeżych produktów przetwórstwa rybnego, d) łatwo psujących się owoców i warzyw,
  • przejazdów w stanie pustym, wykonywanych w związku z przewozami wymienionymi w punkcie powyższym.
    Należy być w posiadaniu przewidzianych prawem dokumentów przewozowych lub towarzyszących w odniesieniu do wszystkich przewożonych ładunków oraz na żądanie okazywać te dokumenty osobom powołanym do kontroli.